Bodemverbeteraar

bodemverbetering asperges

Een goede bodem staat aan de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Denk hierbij o.a. aan het verbeteren van de vochthuishouding en het stimuleren van een optimaal bodemleven en het verbeteren van de zuurgraad van uw grond waardoor u mineralenopname bevordert.

Daarnaast kunt u organische stof inbrengen voor structuurverbetering of bodemziektes tegengaan door het telen van groenbemesters. Onze adviseurs begleiden u zodat u de juiste keuze kunt maken om uw bodem te verbeteren.

Proefopzet Caliente

Alliance heeft in samenwerking met Aceera en Aspergeboerderij Sonnenschein een proef aangelegd met groenbemester Caliente. Deze groenbemester heeft door middel van biofumigatie werking tegen Fusariumschimmel, wat een probleem is bij herinplant van een aspergegewas. 

Alliance heeft de afgelopen jaren reeds een aantal proeven uitgevoerd en de resultaten waren dusdanig interessant dat besloten is hier verdere proeven mee uit te voeren. Komend jaar zal de proef serieus gemonitord worden.