Zaaizaden en pootgoed

Zaaizaden akkerbouw

Naast gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen horen uitgangsmaterialen ook tot het productenpakket van Alliance. Denk hierbij onder andere aan:

Gedurende het seizoen verzorgen wij verschillende veldbijeenkomsten om de resultaten te tonen van de door ons aangelegde demovelden van bijvoorbeeld granen, groenbemesters, uien en meer.