Zaaizaden loonwerk

Zaaizaden

Alliance levert een breed aanbod aan verschillende zaaizaden voor zowel de akkerbouw, veehouderij als loonwerk. Door middel van onderzoek en proefvelden wordt continu gestreefd naar de technisch beste zaaizaad mengsels. Hierbij focussen wij op de raszuiverheid, voldoende kiemkracht en kiemenergie, drogestof opbrengst en resistentie tegen schimmels.

Zaaizaden van Alliance

Naast gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, leveren wij een breed pakket aan zaaizaden voor loonwerk, veehouderij en akkerbouw.

Denk hierbij onder andere aan:

  • maiszaden van diverse kwekers

  • weidemengsels

  • recreatiegrassen

  • groenbemesters en vanggewassen na de teelt van mais

  • zomer- en wintergranen

  • uienzaad

  • groentezaad

Zaaizaden loonwerk

Advies over zaaizaden

Heeft u inhoudelijke vragen over onze zaaizaden, over zaai adviezen of bijvoorbeeld over leveringstijden? Aarzel niet om onze deskundigen te raadplegen om uw vragen te beantwoorden. We adviseren u graag!

Onderzoek zaaizaden

Waar wij een continue focus hebben op kwaliteit en doorontwikkeling van onze zaaizaden delen wij dit ook graag met u. Gedurende het seizoen verzorgen wij daarom verschillende veldbijeenkomsten om de resultaten te tonen van de door ons aangelegde demovelden van bijvoorbeeld granen, groenbemesters, uien en meer. Neem gerust contact met ons op om deze bijeenkomsten bij te wonen of de resultaten hiervan te ontvangen.

Regeneratieve landbouw

Onder deze noemer onderzoeken we het effect van diverse groenbemestersoorten op de bodembiologie. We bekijken welke combinaties geschikt zijn in het NKG-systeem (niet kerend grondbewerken) en wat het effect is van “groen door de winter gaan” van bouwland. Permanente begroeiing van bouwland met de juiste gewasrotatie, de juiste groenbemesters levert meer koolstofopslag in de bodem op, een betere verticale ontwatering na neerslag en een betere lucht- en waterhuishouding van de bodem waardoor er minder groeiproblemen ontstaan.

Ook interessant voor u

Folder Weidemengsel 2024

Na een natte herfst en winter wordt het nu tijd om te bemesten, te zaaien of door te zaaien om de weides weer in goede conditie te krijgen. In onze folder vindt u, naast de kwalitatief en kwantiteit goed presterende graszaadmengsels ook onze klaver- en kruidenmengsels, waaronder het mengsel GP Kruiden Klaver. Hierin zijn de sterke, overblijvende kruiden cichorei en weegbree gemengd met rode en witte klaver. Dit mengsel kan zowel gebruikt worden voor kruidenrijk grasland als ook voor kruidenrijke bufferstroken binnen het nieuwe GLB.

granen

Onze Adviseurs

Wilt u meer informatie? Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie, een persoonlijk mengseladvies of een analyse van uw bedrijfssituatie.