Zaaizaden voor akkerbouw, veehouderij en loonwerk

Alliance levert zaaizaden voor akkerbouw, veehouderij en loonwerk

Zaaizaden

Naast gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, leveren wij een breed pakket aan zaaizaden voor loonwerk, veehouderij en akkerbouw.

Denk hierbij onder andere aan:

  • maiszaden van diverse kwekers

  • weidemengsels

  • recreatiegrassen

  • groenbemesters en vanggewassen na de teelt van mais

  • zomer- en wintergranen

  • uienzaad

  • groentezaad

Gedurende het seizoen verzorgen wij verschillende veldbijeenkomsten om de resultaten te tonen van de door ons aangelegde demovelden van bijvoorbeeld granen, groenbemesters, uien en meer.

Regeneratieve landbouw

Onder deze noemer onderzoeken we het effect van diverse groenbemestersoorten op de bodembiologie.  We bekijken welke combinaties geschikt zijn in het NKG-systeem (niet kerend grondbewerken) en wat het effect is van “groen door de winter gaan” van bouwland. Permanente begroeiing van bouwland met de juiste gewasrotatie, de juiste groenbemesters levert meer koolstofopslag in de bodem op, een betere verticale ontwatering na neerslag en een betere lucht- en waterhuishouding van de bodem waardoor er minder groeiproblemen ontstaan.

Ook interessant voor u

Folder Weidemengsel

Onze brochure “weidemengsels 2021” is een en mooi en overzichtelijk naslagwerk waarin voor u alle praktische kennis over eigenschappen en gebruikskwaliteit gebundeld is.

Folder maisrassenkeuze 2021

Een juiste maïsrassenkeuze is de basis voor een optimale rantsoenering.

Folder Wintergranen 2021

Rassen onderscheiden zich door specifieke eigenschappen als legeringsgevoeligheid en ziekteresistenties. Doorslaggevend is uiteindelijk de opbrengstpotentie van een ras.

Groenbemesters en vanggewassen

In onze folder schenken wij speciaal aandacht aan de rol die groenbemesters spelen in uw vruchtwisselingsschema. Wij bieden u handvatten om de keuze voor het juiste mengsel te kunnen maken.

Onze Adviseurs

Wilt u meer informatie? Neem contact op met onze adviseurs voor meer informatie, een persoonlijk mengseladvies of een analyse van uw bedrijfssituatie.

Alliance BV
Klompenmaker 9
5253 RG Nieuwkuijk
Nederland
KvK nummer: 18056867
BTW NL 8083.95.774